• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 15.06.2022

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 15.06.2022

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 15.06.2022 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodie. Program: Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov (...