• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta

Vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu sneženiu v kombinácii s poľadovicou na území mesta a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, mesto podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady...