• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) as§21 písm. a) vnadväznosti na § 21 písm, o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarim y znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva...