Primátor mesta

Ing. Jozef Grapa

Ing. Jozef Grapa

Dátum narodenia: 3. septembra 1958 v Čadci

Vzdelanie:

 • 1978 - 1984 - Vysoká škola dopravy a spojov Žilina
 • 1994 – 1995 - Právne minimum PF UK - Bratislava
 • 1974 - 1978 - Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
 • 1965 - 1974 - Základná deväťročná škola v Krásne nad Kysucou

Pracovné skúsenosti:

 • 1984 - 1985 - ČSD - Elektroúsek Vrútky - projektant
 • 1985 - 1986 - ZVL PRIUS Žilina - vedúci investičnej výstavby
 • 1986 - 1990 - Útvar hlavného architekta Čadca - samostatný riadiaci pracovník investičnej výstavby
 • 1990 - 1992 - Okresný národný výbor Čadca - vedúci bytového oddelenia
 • 1992 - 1994 - zástupca prednostu Okresného úradu v Čadci
 • 1994 - 1996 - prednosta Obvodného/Okresného úradu v Čadci
 • 1996 - 1996 - splnomocnenec Vlády SR
 • 1996 - 1998 - prednosta Krajského úradu v Žiline
 • 1998 - 2001 - ústredný tajomník HZDS Bratislava
 • 2001 - 2005 - rôzne manažérske funkcie v ekonomickej a technickej oblasti
 • 2006 - 2009 - podpredseda Žilinského samosprávneho kraja
 • 2009 - trvá - primátor

Iné aktivity:

 • 1994 - 2009 - poslanec Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou, zástupca primátora
 • 2002 - trvá - poslanec zastupiteľstva Vyššieho územného celku Žilina, člen dopravnej komisie
 • 1996 - 1998 - člen Rady Vlády SR pre verejnú správu
 • 1996 - 1998 - člen kolégia ministra vnútra SR
 • 1996 - 1999 - člen Slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu
 • 1997 - 1999 - člen komisie pre spoluprácu medzi Ministerstvom hospodárstva SR a oblasťami Ruskej federácie
 • 2007 - predseda komisie dopravy zastupiteľstva ŽSK
 • 2006 - 2010 - poradca predsedu vlády SR

Kontakt:

Tel.: +421 41 43 85 200
Email: primator@mestokrasno.sk
Facebook: https://www.facebook.com/jozef.grapa.58

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň kandidátom pre voľby do orgánov územnej samosprávy v roku 2022