Pamiatky

Zoznam pamiatok a atrakcií:

Gotická Madona s dieťaťom

Je neskorogotická, 113 cm vysoká drevená plastika z konca 15. storočia, ktorá je dielom neznámeho majstra. Od svojho zrekonštruovania v roku 2009-2010 je vystavená vo farskom kostole sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou. Je jednou z najvzácnejšia pamiatok Kysúc z obdobia gotiky a rovnako tak je zaradená medzi kultúrne pamiatky.

Gotická Madona
Foto: ©Jaroslav Velička

Maľba Jozefa Hanulu vo farskom kostole

Je dielom akademického maliara Jozefa Hanulu z roku 1927 na tému Hold svätcov národa slovenského a českého Kristovi Kráľovi. Nachádza sa v prvej klenbe pri oltári a je zaradená medzi kultúrne pamiatky.

Hanulova maľba
Foto: ©Jaroslav Velička

Ranoklasicistická monštrancia

Je dielom neznámeho autora a pochádza z konca 18. storočia. Je zaradená medzi kultúrne pamiatky.

Dekan s monštranciou
Foto: ©Jaroslav Velička

Najstaršie kaplnky v Krásne nad Kysucou

 • Kaplnka U Blažkov (pravdepodobne už z roku 1818)
 • Kaplnka Nižné Vane (spomína sa už v roku 1901)
 • Kaplnka U Sýkorov (1904)
 • Kaplnka Vyšné Vane (1915)
 • Kaplnka v Kalinove pri škole (1934)
 • Kaplnka Pri cintoríne (pred rokom 1935)
 • Kaplnka Lazný potok (1947)
 • Kaplnka U Gavlasov (1950)
 • ostatné - U Kuljovských (1965-66), U Capka (1978), U Lastovicov (2003), Na stanici (2009), U Gaša (2008), oltárik U Gundáša (2010)

Kamenný most Blažkov

Fotografia informacnej tabule S výstavbou mosta sa s veľkou pravdepodobnosťou začalo v roku 1831 a dokončený bol pravdepodobne v roku 1835. V tomto období na území dnešného Krásna nad Kysucou pôsobili talianski stavitelia, o ktorých zručnej práci svedčia najmä úchvatné mosty. Spolu v tomto čase vznikli 3 a boli projektované z rovnakého materiálu. Medzi budovateľmi bol aj Karlo Tajano-Talian, ktorý sa v Krásne nakoniec aj oženil a usadil. Most U Blažkov sa nachádza pri vstupe do Krásna od Kysuckého Nového Mesta.

Samotný most sa tiahne cca 10 metrov ponad malé údolie Drozdovského potoka, ktorý preklenuje klenbou svetlosti 5.8 metra a výšky až vyše 9.4 metra. Popri výške je nezanedbateľná aj jeho dĺžka, ktorá je cca 50 metrov, čím zrejme prekonáva dĺžky všeobecne známych celo-kamenných mostov v Gelnici a Poltári a je tak pravdepodobne najdlhším na Slovensku. Na moste nechýbajú ani klasické kamenné otvory slúžiace k odvodneniu mostovky, ktorá je medzi parapetmi široká 7.35 metra.

Mapa umiestnenia mosta:

Mapa umiestnenia mosta

Fotografie mosta:

Fotografia mosta Fotografia mosta Fotografia mosta Fotografia mosta

Vizualizácia informačnej tabule mosta:

Vizualizacia informacnej tabule

Železobetónový most cez rieku Bystrica

Fotografia informacnej tabuleMost bol postavený v roku 1891 firmou Wayss a jeho dve klenby dosahujú svetlosť až 16,45m. Na moste je osadená socha Jána Nepomúckeho, ktorý je vzhľadom na okolnosti svojej smrti patrónom a ochráncom mostov. Železobetónový most v Krásne nad Kysucou je zrejme jedným z najväčších dodnes zachovaných železobetónových mostov v strednej Európe pochádzajúcich zo začiatku 90-tých rokov 19-teho storočia, teda z obdobia prvých väčších aplikácií železobetónu v mostnom staviteľstve. V časti predmostia sa kedysi nachádzal kanál mlynského náhonu, ktorý dával do pohybu mlyn. Tento most je známy aj pod názvom Brichtov most, pretože v blízkosti bývala židovská rodina Brichtových.

Mapa umiestnenia mosta:

Mapa umiestnenia mosta

Nákres mosta:

Fotografia mosta

Fotografie mosta:

Fotografia mosta Fotografia mosta Fotografia mosta

Vizualizácia informačnej tabule mosta:

Vizualizacia informacnej tabule

Ďalšie pamiatky

 • Kríž U Drozdov kamenný (1908)
 • Najvyšší kamenný kríž pri cintoríne (1906)
 • Soch sv. Jána Nepomuckého na dvojoblúkovom moste cez rieku Bystricu (rok neznámy)
 • Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri bývalom drevenom moste (bude stará ako most pravdepodobne)