Verejné obstarávanie

Zrealizované zákazky:

Rok 2022

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rok 2021

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rok 2020

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rok 2019

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Rok 2018

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zákazkách z elektronického trhoviska

Rok 2017

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa o zákazkách z elektronického trhoviska

Rok 2016

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s cenami vyššími ako 1 000,– € (bez DPH)

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 pre zákazky s cenami vyššími ako 5 000,– € (bez DPH)

Súhrnná správa o zákazkách z elektronického trhoviska

Rok 2015

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s cenami vyššími ako 1 000,– € (bez DPH)

Rok 2014

Zverejnené v zmysle súhrnnej správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky s cenami vyššími ako 1 000,– € (bez DPH)

Rok 2013

Zverejnené v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. zákazky s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako
1 000,– € (bez DPH) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(v platnosti od 01.04.2011)

Rok 2012

Rok 2011

Zadávanie zákaziek:

Zverejnenie zadávania zákaziek s hodnotou viac ako 1000,- € bez DPH podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejný obstarávateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája č.1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 00314072

Rok 2015

Zadávanie zákaziek s hodnotou viac ako 1000,- € bez DPH (formát pdf, veľkosť 73 KB)

Rok 2014

Zadávanie zákaziek s hodnotou viac ako 1000,- € bez DPH (formát pdf, veľkosť 77 KB)

Rok 2013

Zadávanie zákaziek s hodnotou viac ako 1000,- € bez DPH (formát pdf, veľkosť 54 KB)