• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Mesto Krásno nad Kysucou, na základe súhlasu a schválenia Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou, prijatým na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou dňa 12.9.2018  zverejňuje nasledovné Oznámenie o vyhlásení obchodnej...