• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Vydávanie prvého rodného listu dieťaťa

Vydávanie prvého rodného listu dieťaťa

Vybavuje: MsÚ, oddelenie matričného úradu, 1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou Tel. kontakt: +421 41 4308926 Pri narodení dieťaťa zdravotnícke zariadenie kde sa dieťa narodilo doručí na príslušný matričný úrad (podľa miesta narodenia)...