• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie č.10893/2019

Oznámenie č.10893/2019

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaMesto Krásno nad Kysucou, sídlom 1. Mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou podalo dňa 03.10.2019 návrh na vydanie stavebného povolenia stavby: „Chodník...