Mestský úrad

Mestský úrad Krásno nad Kysucou

Kontakt:

Mestský úrad Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Slovenská republika

Tel.: +421 41 4385 200
Email: info@mestokrasno.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok: 07.00 - 15.00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07.00 - 17.00 hod.
Štvrtok: 07.00 - 15.00 hod. (stavebné oddelenie, dane a poplatky - nestránkový deň)
Piatok: 07.00 - 13.00 hod.
Prestávka: 11.30 - 12.00 hod.

Prízemie
Funkcia/PracoviskoPracovníkKontakt
Matrika
(č. dverí 1)
Jana Ďuranová
041/43089 26
jana.duranova@mestokrasno.sk
matrika@mestokrasno.sk
Evidencia obyvateľstva
(č. dverí 1)
Jana Ďuranová 041/43089 26
jana.duranova@mestokrasno.sk
Sociálne oddelenie
(č. dverí 2)
Mgr. Monika Jašeková 041/43089 23
monika.jasekova@mestokrasno.sk
Pokladňa / Sklad
(č. dverí 3)
Elena Drahňáková 041/43089 17
elena.drahnakova@mestokrasno.sk
Prednosta mestského úradu
(č. dverí 4)
Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. MBA
0940 997 765
vladimir.kormanec@mestokrasno.sk
Stavebné oddelenie
(č. dverí 5)
Michal Tvrdý 041/43089 28
michal.tvrdy@mestokrasno.sk
Odpadové hospodárstvo / Stavebné oddelenie
(č. dverí 5)
Mgr. Jaroslava Kuricová 041/43089 28
jaroslava.kuricova@mestokrasno.sk
Kultúrne oddelenie
(č. dverí 6)
Mgr. Jana Krúpová 041/43089 12
janka.krupova@mestokrasno.sk
Dane a poplatky
(č. dverí 7)
Iveta Floreková 041/43089 25
iveta.florekova@mestokrasno.sk
Pozemky a Životné prostredie
(č. dverí 7)
Mgr. Terézia Kolenová
041/43089 22
terezia.kolenova@mestokrasno.sk
1.poschodie
Funkcia/PracoviskoPracovníkKontakt
Finančné oddelenie
Personálne oddelenie
(č. dverí 8)
Ing. Jana Tvrdá
Mariana Pionteková
Alena Capková
Ing. Lenka Drahňaková
041/43089 27
jana.tvrda@mestokrasno.sk
mariana.piontekova@mestokrasno.sk
alena.capkova@mestokrasno.sk
lenka.drahnakova@mestokrasno.sk
financne@mestokrasno.sk
Projektový manažér
(č. dverí 9)
Ing. Pavlína Kuricová
041/43089 11
pavlina.kuricova@mestokrasno.sk
IT oddelenie,
Civilná ochrana
(č. dverí 10)
Jaroslav Pitoňák 041/43089 29
jaroslav.pitonak@mestokrasno.sk
Sekretariát
(č. dverí 11)
Alena Gavlasová 041/43852 00
alena.gavlasova@mestokrasno.sk
podatelna@mestokrasno.sk
info@mestokrasno.sk
Primátor
(č. dverí 12)
Ing. Jozef Grapa 041/43852 00
jozef.grapa@mestokrasno.sk
Zástupca primátora
(č. dverí 13)
Jaroslav Pagáč 041/43852 00
jaroslav.pagac@mestokrasno.sk
2.poschodie
Funkcia/PracoviskoPracovníkKontakt
Zasadacie miestnosť
Sobášna sieň
(č. dverí 14)
- 041/43852 00
info@mestokrasno.sk
Hlavný kontrolór
(č. dverí 17)
Ing. Jozef Králik
041/43089 20
jozef.kralik@mestokrasno.sk
Školský úrad
(č. dverí 16)
Mgr. Tomáš Regec
0908 267 375
tomas.regec@mestokrasno.sk
Mestský právnik
(č. dverí 17)
JUDr. Štefan Marťák 0948 677 050
stefan.martak@mestokrasno.sk