Rekreačno-oddychové zóny v Krásne nad Kysucou a Milówke

Tradicie nepoznaju hranice - loga

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka

Názov projektu: Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno – oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka
Číslo projektu: WTSL.02.01.00-82-210/10
Dátum začatia: 01.06.2013
Dátum ukončenia: 31.10.2014
Celkový rozpočet projektu: 938 597,37 Eur
Celkové oprávnené výdavky projektu: 907 872,05 Eur
Partneri: Mesto Krásno nad Kysucou a Gmina Milówka

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť atraktívnosť hraničného regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekreačných objektov turistickej infraštruktúry.

Spoločným záujmom partnerov bolo vybudovať  v hraničnom regióne Kysuce-Žiwiec miesta lákavé pre turistov. Čo sa aj podarilo. V Krásne nad Kysucou i Milówke, pri brehoch riek Kysuce a Sóla, vyrástli 2 ucelené komplexné areály oddychu na aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov, turistov i návštevníkov oboch miest.

V Krásne nad Kysucou boli v priestoroch pod tribúnou vybudované šatne so sociálnymi zariadeniami pre turistov, fitness centrum, lezecká stena, dvojdráha na bowling vrátane potrebného interiérového a sociálneho vybavenia a terasou s výhľadom na okolitú prírodu.

V Milówke vznikol nový športový areál s ihriskom na loptové hry s povrchom z umelej trávy, univerzálne ihrisko s polyuretánovým povrchom (ihrisko na volejbal, basketbal a tenis), Cesta zdravia - jej súčasťou sú 3 dráhy na beh a chôdzu a miesto na rôzne hry - guličky, kolky, pettang a pod. a skatepark.

Aktivity projektu

ETAPA 1

Aktivita č. 1: Verejné obstarávanie

ETAPA 2

Aktivita č. 1: Vybudovanie areálu v Milówke

Aktivita č. 2: Vybudovanie areálu v Krásne nad Kysucou

Mapa areálu

Aktivita č. 3: Dohľad stavebných dozorov nad realizáciou stavebných prác

ETAPA 3

Aktivita č. 1: Propagácia projektu v SR i PL

Bola zrealizovaná grafická príprava a tlač plagátov, informačných letákov a pozvánok. Plagáty boli distribuované v partnerských mestách a tiež v prihraničných obciach a mestách, pozvánky boli zaslané predstaviteľom obcí, miest a ďalším hosťom. Obaja projektoví partneri aj naďalej propagujú projekt aj na svojich internetových stránkach.

Letak 1

Letak 2

Aktivita č. 2 a 3: Otvorenie rekreačno-oddychového areálu

Otvorenie areálu v Krásne nad Kysucou sa uskutočnilo dňa 21.06.2014.

Pre zúčastnených bol pripravený bohatý program:

 • korčuliarske preteky
 • súťaže mladších a starších žiakov z Krásna a Milówky vo futbale a bowlingu
 • súťaže vo futbalových a ďalších športových zručnostiach ako je preťahovanie lanom, skákanie vo vreci a ďalšie
 • turnaj zástupcov samospráv Krásna nad Kysucou a Milówka v bowlingu
 • preteky hasičských družstiev žiakov hasičských zborov hraničného poľsko-slovenského regiónu
 • ukážka práce kynológov - záchranné akcie, obrana a poslušnosť a služobná kynológia obranná - zadržanie páchateľa a vyhľadanie omamných látok
 • prezentácia záchranárskych aktivít a vybavenia horskej služby, tréning základov lezenia na novovybudovanej lezeckej stene pre deti až do podvečerných hodín
 • výstava fotografií z priebehu výstavby a neskôr aj rekonštrukcie športového areálu, ktorý sa začal budovať v 40-tych rokoch až po dnešný stav

Otvorenie areálu v Milówke sa uskutočnilo v dňoch 25. - 26.10.2014.

25.10.2014

 • Slávnostné otvorenie športových objektov
 • Prezentácia škôl Gminy Milówka
 • Športová spartakiáda s využitím nových objektov
 • Turnaje mini futbal a volejbal, beh, skákanie, štafety, hry, súťaže

26.10.2014

 • Vystúpenia regionálnych súborov
 • Kabaretný program Marcina Dańca
 • Súbor "Tekla klebetnica"

Aktivita č. 4 a 5: Pracovné stretnutia a hodnotenie projektu a Implementácia projektu

Počas realiácie projektu sa uskutočnilo 21 pracovných stretnutí projektového tímu, ktorý sledoval a hodnotil priebeh projektu, bol zodpovedný za dodržiavanie harmonogramu a precíznu realizáciu všetkých naplánovaných aktivít aj za hospodárnosť a efektívnosť realizovaných aktivít.

Dopady a prínosy

Projekt má silný cezhraničný dopad na rozvoj cestovného ruchu v prihraničnej oblasti, má široký vplyv na obyvateľov i aktérov oboch regiónov, pomáha zbližovaniu obyvateľov oboch miest a tým rozvoju cestovného ruchu. Dobudovaním rekreačno-športových areálov sa vytvorili nové možnosti pre obyvateľov miest ale najmä pre turistov a návštevníkov, ktorí chcú na svojich potulkách nájsť aktivity na vyplnenie voľného času. V partnerských mestách sa postupne zvyšuje návštevnosť. Realizácia projektu má dopad i na kultúrnu a sociálnu oblasť, nakoľko sa na oboch stranách hranice bude organizovať viac podujatí v záujme podpory cestovného ruchu. Zároveň sa upevnilo existujúce partnerstvo - obe strany plánujú ďalšie spoločné aktivity do budúcnosti. Veľkým plusom projektu je aj fakt, že oba areály sú prepojené vybudovanými cyklotrasami na oboch stranách hranice. V obciach, ktorými prechádza cyklotrasa je možné využiť ubytovacie aj reštauračné služby, takže turisti majú v hraničnom regióne k dispozícii kompletný servis. Oddychovo-rekreačné areály sú na začiatku a na konci tejto trasy. Preto je na oboch partneroch, aby tieto výhody projektu spoločne a dobre spropagovali a pritiahli tak návštevníkov a turistov do svojich. miest.

Dosiahnuté výstupy projektu sú vlastníctvom partnerských miest a je v záujme oboch partnerov, aby boli využívané počas celého roka širokou verejnosťou - domácimi obyvateľmi a turistami zo slovensko-poľského hraničného regiónu i zo zahraničia. Zodpovednosť za udržiavanie výsledkov projektu majú partnerské mestá, každé na svojej strane hranice.

Na vybudovaných športoviskách budú realizované spoločné aktivity nielen športového charakteru. Celkovo projekt zlepší podmienky na využitie voľného času pre turistov a návštevníkov mesta ale i obyvateľov, ktorí do miest pritiahnu zasa svojich rodinných príslušníkov zo Slovenska, Poľska a iných krajín. Ďalšie investívicie na rozšírenie lokality budú partnermi pripravované v súlade s prioritami Žilinského samosprvneho kraja a Gminy Milówka.

Súvisiace články

Fotografie z Milówky

Galéria