Elektronické služby

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Dátovým centrom obcí a miest (DCOM - www.dcom.sk) a Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS - www.slovensko.sk) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sprístupňuje svoje služby pre občanov a podnikateľov aj formou elektronickej komunikácie. Vďaka tomu z pohodlia domova vybavíte všetku dostupnú agendu a povinnosti voči mestu Krásno nad Kysucou.

Občiansky preukaz s čipom

Pre prístup k elektronickým službám mesta je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID karta), čítačku čipových kariet a bezpečnostné kódy k občianskému preukazu (BOK, ZEP PIN a ZEP PUK). Ak ešte občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) nevlastníte, môžte o jeho vydanie požiadať na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pred prvým prihlásením je potrebná inštalácia aplikácie eID klient, ktorá je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie Vlastník občianskeho preukazu s elektronickým čipom sa tak vie prihlásiť do svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a aktivovať si ju za účelom elektronickej komunikácie s inštitúciami verejnej správy. Návod na prihlásenie nájdete na stránke https://www.slovensko.sk/sk/navody/postup-pri-prihlaseni-portal

Od 1.11.2020 si vybavíte elektronické služby aj bez elektronického občianského preukazu, cez mobilný telefón vďaka aplikácii mID, ktorú si stiahnete na stránke www.vybavzmobilu.sk

Mesto Krásno nad Kysucou poskytuje tieto elektronické služby:

 

Dane a poplatky

Evidencie

Transparentné mesto

Licencovanie a povoľovanie

Majetok a prenajímanie

Notifikácie a sťažnosti

Sociálne služby

eDemokraciaKompletný zoznam elektronických služieb mesta Krásno nad Kysucou nájdete na internetových stránkach www.dcom.sk a www.slovensko.sk