Elektronické služby

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Dátovým centrom obcí a miest (DCOM - www.dcom.sk) a Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS - www.slovensko.sk) v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente sprístupňuje svoje služby pre občanov a podnikateľov aj formou elektronickej komunikácie. Vďaka tomu z pohodlia domova vybavíte všetku dostupnú agendu a povinnosti voči mestu Krásno nad Kysucou.

Občiansky preukaz s čipom

Pre prístup k elektronickým službám mesta je potrebné mať občiansky preukaz s čipom (eID karta), čítačku čipových kariet a bezpečnostné kódy k občianskému preukazu (BOK, ZEP PIN a ZEP PUK). Ak ešte občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) nevlastníte, môžte o jeho vydanie požiadať na ktoromkoľvek Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pred prvým prihlásením je potrebná inštalácia aplikácie eID klient, ktorá je k dispozícii na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie Vlastník občianskeho preukazu s elektronickým čipom sa tak vie prihlásiť do svojej elektronickej schránky na Ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk) a aktivovať si ju za účelom elektronickej komunikácie s inštitúciami verejnej správy. Návod na prihlásenie nájdete na stránke https://www.slovensko.sk/sk/navody/postup-pri-prihlaseni-portal

Mesto Krásno nad Kysucou poskytuje tieto elektronické služby:

 

Dane a poplatky

Evidencie

Transparentné mesto

Licencovanie a povoľovanie

Majetok a prenajímanie

Notifikácie a sťažnosti

Sociálne služby

eDemokraciaKompletný zoznam elektronických služieb mesta Krásno nad Kysucou nájdete na internetových stránkach www.dcom.sk a www.slovensko.sk