Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83,
023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 50631578
DIČ: 2120410424
IČ DPH: SK2120410424

Tel.: 041/381 29 36
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Riaditeľ spoločnosti:
Marián Šustek, tel. kontakt: 0918 569 712

Mzdy a personalistika:
Júlia Buchtová, Ing. Erika Stehlová
Tel.: 041/381 29 36
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Zberný dvor:
Tel.: 0915 977 407

Cenník služieb pre občanov a podnikateľov >>

Zverejnenie údajov v súlade so zákonom o odpadoch

V súlade s plnením povinnosti podľa § 16 ods. 12 písm. b)   Zákona   č. 79//2015 Z.z. o odpadoch zverejňujeme prílohu č. 8 vyhlášky 373/2015:
Príloha č.8 Vyhlášky 373/2015 - 2.polrok 2023 (PDF, 67 kB)
Príloha č.8 Vyhlášky 373/2015 - 1.polrok 2023 (PDF, 65 kB)
Príloha č.8 Vyhlášky 373/2015 - 1.polrok 2022 (PDF, 64 kB)
Príloha č.8 Vyhlášky 373/2015 - 2.polrok 2022 (PDF, 65 kB)

Dokumenty

 

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. oznamuje, že dňom 1. 1. 2018 sa stáva platcom DPH a všetky uvedené ceny budú navýšené o 20 % DPH.

Zverejňovanie zmlúv
Nakoľko nemá vlastnú webovú stránku, zverejňuje zmluvy od 1.1.2017 v Obchodnom vestníku.

Mapa