Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
ul. Struhy 83,
023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 50631578
DIČ: 2120410424


Riaditeľ spoločnosti:
Šustek Marián, tel. kontakt: 0918 569 712

Účtovníčka:
Buchtová Júlia, tel. kontakt kancelária: 041/381 29 36

E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com


Cenník služieb pre občanov a podnikateľov >>


Prevádzkový poriadok zberného dvora (PDF, 154 kB)


Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou (PDF, 266kB)

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. oznamuje, že dňom 1. 1. 2018 sa stáva platcom DPH a všetky uvedené ceny budú navýšené o 20 % DPH.