Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou je zastupiteľský zbor mesta zložený z 12 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Mestskému zastupiteľstvu patria funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa Štatútu mesta Krásno nad Kysucou a ďalších právnych predpisov.

Poslanci mestského zastupiteľstva:


Milan Broda

Milan Broda

Adresa: č. 815, 023 02 Krásno nad Kysucou

Vojtech Buchta

Vojtech Buchta

Adresa: č. 1435, 023 02 Krásno nad Kysucou

Ing. Ján Drahňák

Ing. Ján Drahňák

Adresa: č. 1261, 023 02 Krásno nad Kysucou

Ing. Mária Goreková

Ing. Mária Goreková

Adresa: č. 205, 023 02 Krásno nad Kysucou

Ing. Vladimír Kormanec

Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA

Adresa: č. 569, 023 02 Krásno nad Kysucou

Mgr. Jozef Mozol

Mgr. Jozef Mozol

Adresa: č. 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou

Mgr. Martin Ondruška

Mgr. Martin Ondruška

Adresa: č. 70, 023 02 Krásno nad Kysucou

Jaroslav Pagáč

Jaroslav Pagáč

Adresa: č. 2000, 023 02 Krásno nad Kysucou

Miroslav Škrobian

Miroslav Škrobian

Adresa: č. 1108, 023 02 Krásno nad Kysucou

Ing. Oľga Šumská Lastovicová

Ing. Oľga Šumská Lastovicová

Adresa: č. 869, 023 02 Krásno nad Kysucou

Ing. Anna Trauerová

Ing. Anna Trauerová

Adresa: č. 1163, 023 02 Krásno nad Kysucou

Mgr. Lenka Zuščáková

Mgr. Lenka Zuščáková

Adresa: č. 2120, 023 02 Krásno nad Kysucou


Činnosť mestského zastupiteľstva: