• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre okres Čadca

Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre okres Čadca

Na základe pretrvávajúceho nepriaznivého stavu v obciach postihnutých snehovou kalamitou a naďalej pretrvávajúceho nebezpečenstva ohrozenia života, zdravia osôb a veľkých škôd na majetku Okresný úrad Čadca podľa § 14 ods. 4 zákona Národnej rady...