• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí územného konania č.339/2020

Oznámenie o začatí územného konania č.339/2020

Dňa 06.02.2020 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca v zast. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Novostavba...