• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí stavebného konania 340/790/2022

Oznámenie o začatí stavebného konania 340/790/2022

Vec: Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení a nariadenie ústneho pojednávania s miestnym zisťovanímDňa 14.03.2022 podal navrhovateľ...