• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí územného konania č.220/395/2021/Mel

Oznámenie o začatí územného konania č.220/395/2021/Mel

Dňa 26.02.2021 podal navrhovateľ Reality – Sk s.r.o., Paláriková 76, 02201 Čadca, IČO: 44078544 v zastúpení Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22 Klokočov pri Čadci na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o...