• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Výzva na dodržiavanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Výzva na dodržiavanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Výzva na dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívani poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôduUpozorňujeme občanov, resp. vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy v...