• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Obmedzenie platieb v hotovosti

Obmedzenie platieb v hotovosti

KRASBYT s.r.o. Krásno nad Kysucou oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov v správe  KRASBYTu s.r.o., že od 01.08.2019 neberie do pokladne platby v hotovosti.