• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Oznámenie o úprave ceny hodinovej sadzby pri opravách UBF

Oznámenie o úprave ceny hodinovej sadzby pri opravách UBF

Na základe úpravy minimálnej mzdy podľa- Zákona č. 663/2007 Z.z.o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov- Oznámenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.300/2022 Z.z.- Zákona č. 461/2003 Z.z.o sociálnom poistení v znení...