• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Oznam o zatvorení prevádzky

Oznam o zatvorení prevádzky

Oznamujeme nájomcom a vlastníkom bytových a nebytových priestorov, že prevádzka KRASBYT, s.r.o. bude v pondelok 13. 06. 2022  zatvorená z dôvodu odstavenia elektrickej energie. V prípade porúch a závad volajte havarijné čísla: havarijná služba...