• Home
  • Novinky Krasbyt

Novinky Krasbyt

Stavebné povolenie č. 8082/2020

Stavebné povolenie č. 8082/2020

Vec: PharmDr. Jozef Kaštely s manželkou PharmDr. Máriou Kaštely, obaja trvale bytom Kalinov č. 2133, 023 02 Krásno nad Kysucou - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Novostavba rodinného domu s garážou“ v Krásne nad Kysucou v...