Dôležité telefónne čísla

Tiesňové čísla:

NázovTelefónne číslo
Jednotné európske číslo tiesňového volania 112
Hasičská služba 150
112
Záchranná služba 155
112
Polícia 158
112
Letecká záchranná služba 18 155
Horská záchranná služba 18 300
Cestná záchranná služba (SČK) na odstraňovanie následkov
dopravných nehôd
154
Havarijná a núdzová služba pre motoristov 18 128
18 154
Obvodné oddelenie PZ SR Krásno nad Kysucou 041 / 433 3909
041 / 433 3919
Mestská polícia Krásno nad Kysucou 0800 100 159
0917 529 034
Mestský dobrovoľný hasičský zbor 0908 691 289
0918 569 712

Ďalšie užitočné telefónne čísla:

NázovTelefónne číslo
Informácie o telefónnych číslach v SR 1181
Univerzálna hlasová informačná služba 1180
Informácie o telefónnych číslach v zahraničí 12149
Info asistent - informácie 24 hodín denne, cestovné, letové poriadky 12111
Stella servis: informácie pre motoristov *75
Autoklub Slovakia Assistance- motoristické informácie 18 124
Ohlasovňa telefónnych porúch 12 129
Presný čas 12 110
Detská linka záchrany 0800 112 112
Sloboda zvierat 16 187
Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321
Linka dôvery 02/44460606
Elektrina – hlásenie poruchy z celého Slovenska 0800 111 567
Voda – hlásenie poruchy 0800 121 333
Plyn – hlásenie poruchy 0850 111 727

Užitočné telefónne čísla pre obyvateľov mesta:

NázovTelefónne číslo
Mestský úrad 041 / 43 85 200
Mestská knižnica 041 / 43 85 239
Farský úrad 041 / 43 85 654
Vedúci úsekov verejnoprospešných služieb a prác mesta Marián Šustek - 0918 569 712
Krasbyt, s.r.o. 041 / 43 85 212
Slovenská Pošta Krásno nad Kysucou 041 / 43 85 329
Pohrebné a cintorínske služby 041 / 43 86 038
0902 134 820
Železničná stanica Krásno nad Kysucou 041 / 43 85 135
Obvodné oddelenie PZ SR Krásno nad Kysucou 041 / 433 3909
041 / 433 3919
Mestská polícia Krásno nad Kysucou 0800 100 159
0917 529 034
Mestský dobrovoľný hasičský zbor 0908 691 289
0918 569 712