Územný plán

Územný plán - textová časť
Názov Formát Veľkosť súboru
Územný plán pdf 845 KB
+ Zmena a doplnok 01 - Územný plán pdf 608 KB
+ Zmena a doplnok č. 02 - Územný plán pdf 255 KB
+ Nariadenie o záväznej časti zmeny a doplnku č.2 pdf 2.75 MB
+ Zmena a doplnok č. 03 - Územný plán pdf 1,03 MB
Územný plán - grafická časť
Názov Formát Veľkosť súboru
Zmena a doplnok č.3 územného plánu pdf 44.00 MB
Zmena a doplnok č.2 územného plánu pdf 88.00 MB
Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery pdf 6.34 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Vyhodnotenie budúceho možného použitia PP na stavebné a iné zámery pdf 807 KB
Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny pdf 5.13 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny pdf 628 KB
Výkres verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie pdf 7.99 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Výkres verejného technického vybavenia - energetika, telekomunikácie pdf 854 KB
Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo pdf 8.11 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Výkres verejného technického vybavenia - vodné hospodárstvo pdf 833 KB
Výkres verejného dopravného vybavenia pdf 7.80 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Výkres verejného dopravného vybavenia pdf 898 KB
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania pdf 7.14 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania pdf 977 KB
Schéma záväzných častí pdf 1.46 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Schéma záväzných častí pdf 752 KB
Návrh riešeného a záujmového územia pdf 4.81 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Návrh riešeného a záujmového územia pdf 639 KB
Širšie vzťahy pdf 1.89 MB
+ Zmena a doplnok 01 - Širšie vzťahy pdf 288 KB
Centrálna mestská zóna
Názov Formát Veľkosť súboru
Schéma záväzných častí pdf 2.28 MB
Správa o centrálne mestskej zóne pdf 1.27 MB
Výkres priest. a funkčnej regulácie rieš. územia, vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, pozemky na vps pdf 2.29 MB
Výkres verejného technického vybavenia pdf 1.27 MB
Výkres verejného dopravného vybavenia pdf 1.52 MB
Výkres komplexného urb. návrhu rieš. územia pdf 2.16 MB
Výkres širších vzťahov pdf 1.13 MB
Priemyselný park
Názov Formát Veľkosť súboru
Schéma záväzných častí pdf 1.65 MB
Správa o priemyselnom parku pdf 2.06 MB
Výkres priest. a funkčnej regulácie rieš. územia, vymedzenie regulovaných priestorov, určenie zastavovacích podmienok, pozemky na vps pdf 1.64 MB
Výkres verejného technického vybavenia pdf 1.44 MB
Výkres verejného dopravného vybavenia pdf 1.47 MB
Výkres komplex. urb. návrhu rieš. územia pdf 1.75 MB
Výkres širších vzťahov pdf 1.04 MB