Novinky z mesta

Dar v podobe dezinfekcie

Dar v podobe dezinfekcie

V súčasnosti sa uvoľňujú opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré boli prijaté krízovým štábom. Táto správa je pre nás pozitívna, ale zároveň treba stále dodržiavať hygienickú bezpečnosť. Jedným z opatrení uvoľňovania...

Novinky z kultúry

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí. Múzeá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie nielen pre človeka, ale aj pri ochrane...

Novinky zo športu