Novinky z mesta

Oznam pre nájomcov hrobových miest

Oznam pre nájomcov hrobových miest

Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo virtuálny cintorín, na ktorom môžu občania nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť aj polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež fotografiu náhrobku. Nájdu tu...

Novinky z kultúry

 Mesiac Slovenskej kultúry v Poľsku

Mesiac Slovenskej kultúry v Poľsku

Mesto Krásno nad Kysucou v poslednom období svojimi aktivitami presiahlo región Kysúc a dokonca i hranice Slovenskej republiky. Prijali sme ponuku Slovenského inštitútu vo Varšave a prezentovali sme naše mesto u severného suseda. Vzhľadom k...

Novinky zo športu