Kultúrny dom

Kultúrny dom Krásno nad Kysucou

Kultúrny dom v meste Krásno nad Kysucou sa začal stavať v roku 1985, dokončený bol na začiatku 90. rokov, pričom priestory boli otvorené v roku 1999. Nachádza sa v centre mesta. Sála kultúrneho domu má celkovú kapacitu 303 miest na sedenie a je vybavená kompletnou audiovizuálnou technikou.

Konajú sa tu rôzne koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, schôdze, zasadnutia a iné kultúrne a spoločenské podujatia. Priestory sú tiež využívané na klubovú a krúžkovú činnosť. Sálu kultúrneho domu si je možné prenajať na rôzne komerčné a firemné akcie.

Bližšie informácie o činnosti kultúrneho domu a o možnostiach prenájmu získate na tel. čísle 041/4308912 alebo na emailovej adrese janka.krupova@mestokrasno.sk

Dom Kultúry Krásno nad Kysucou

Mapa:

Prílohy na stiahnutie