• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“)...