Školský úrad

Adresa:
Mestský úrad – ŠÚ
ul. 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Odborní zamestnanci

obvod Zborov – Oščadnica
Mgr. Anna Jarabicová, anna.jarabicova@gmail.com, tel. 0911 224 593
obvod Krásno nad Kysucou, Stará Bystrica
Mgr. Tomáš Regec, tel. 0908 267 375, tomas.regec@mestokrasno.sk

Školy patriace do pôsobnosti školského úradu:

obvod Zborov – Oščadnica - Svrčinovec
Základná škola Ústredie 760 Oščadnica , 023 01
kontakty: zsoscadnicau@zsoscadnica.sk tel: 041/4382130, 041/4382970
Základná škola s Materskou školou Oščadnica 1374, 023 01
kontakty: zsmsoscadnica.nk1374@gmail.com tel: 041/4382159
Základná škola s Materskou školou Zborov nad Bystricou 604, 023 03
kontakty: zszborov@post.sk tel: 041/4391390
Základná škola Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec
kontakty: zssvrcinovec@azet.sk tel:041/4371521
Základná škola s Materskou školou Klubina 157, 023 04
kontakty: zsklubina@post.sk tel: 041/4395107
Základná škola s materskou školou, Dunajov 235, 023 02
kontakty: zsmsdunajov@centrum.sk tel: 041/4385155 - ZŠ
obvod Krásno nad Kysucou, Stará Bystrica
Základná škola s Materskou školou Nová Bystrica 686,023 05
kontakty: zsmsnb686@gmail.com, tel: 041/4397212, 041/4397214
Základná škola s Materskou školou Vychylovka 687, 023 05
kontakty: zsvychylovka@gmail.com, tel: 041/4397213, 041/4397112
Základná škola s Materskou školou Stará Bystrica 680 , 023 04
kontakty: zs.starabystrica@gmail.com, tel: 041/4327996, 041/4395115
Základná škola Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou, 023 02
kontakty: zskraskys@zsknk.sk tel: 041/4385 239

Spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou

Počty žiakov v základných školách k 15.9.2023
Spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou eviduje počty žiakov k 15.9. 2023 v základných školách nasledovne:

Názov Počet žiakov
Základná škola Ústredie 760 Oščadnica 345
Základná škola s Materskou školou Oščadnica 1374 172
Základná škola s Materskou školou Zborov nad Bystricou 604 204
Základná škola Svrčinovec 234
Základná škola s Materskou školou Klubina 157 22
Základná škola s Materskou školou Dunajov 36
Spolu - obvod Zborov – Oščadnica - Svrčinovec
1013
Základná škola s Materskou školou Nová Bystrica 686 175
Základná škola s Materskou školou Vychylovka 687 30
Základná škola s Materskou školou Stará Bystrica 680 335
Základná škola s Materskou školou Skalité Kudlov 781 228
Základná škola Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou 518
Spolu – obvod Krásno nad Kysucou, Stará Bystrica 1286
Spolu za Školský úrad 2299

Prílohy na stiahnutie