Školský úrad

Adresa:
Mestský úrad – ŠÚ
ul. 1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Odborní zamestnanci

obvod Zborov – Oščadnica
Mgr. Anna Jarabicová, anna.jarabicova@gmail.com, tel. 0903 217 150, 041/4382159
obvod Stará Bystrica
Mgr. Ivana Kostková, tel. 0948 040062, ivakost471@gmail.com
obvod Krásno nad Kysucou
Mgr. Danka Murčová, danka.murcova@mestokrasno.sk, tel. 0949 191 101

Školy patriace do pôsobnosti školského úradu:

obvod Zborov – Oščadnica
Základná škola Ústredie 760 Oščadnica , 023 01
kontakty: zsoscadnica_u@mail.t-com.sk tel: 041/4382130, 041/4382970
Základná škola s Materskou školou Oščadnica 1374, 023 01
kontakty: zsoscadnica_nk@mail.t-com.sk tel: 041/4382159
Základná škola s Materskou školou Zborov nad Bystricou 604, 023 03
kontakty: zszborov@post.sk tel: 041/4391390
Základná škola Svrčinovec 336, 023 12 Svrčinovec
kontakty: zssvrcinovec@azet.sk tel:041/4371521
obvod Stará Bystrica
Základná škola s Materskou školou Nová Bystrica 686,023 05
kontakty: zsmsnb@stonline.sk tel: 041/4397212, 041/4397214
Základná škola s Materskou školou Vychylovka 687, 023 05
kontakty: zsvychylovka@inMail.sk tel: 041/4397213, 041/4397112
Základná škola s Materskou školou Stará Bystrica 680 , 023 04
kontakty: zs.starabystrica@mail.t-com.sk tel: 041/4327996, 041/4395115
Základná škola s Materskou školou Radôstka 168, 023 04
kontakty: skola@zsradostka.edu.sk tel: 041/4395164, 0918 714145
Základná škola s Materskou školou Klubina 157, 023 04
kontakty: zsklubina@post.sk tel: 041/4395107
obvod Krásno nad Kysucou
Základná škola Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou, 023 02
kontakty: zskraskys@zsknk.sk tel: 041/4385 239
Základná škola s materskou školou, Dunajov 235, 023 02
kontakty: zsmsdunajov@centrum.sk tel: 041/4385155 - ZŠ

Spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou

Počty žiakov v základných školách k 15.9.2018
Spoločný školský úrad Krásno nad Kysucou eviduje počty žiakov k 15.9. 2018 v základných školách nasledovne:

Názov Počet žiakov
Základná škola Ústredie 760 Oščadnica 360
Základná škola s Materskou školou Oščadnica 1374 179
Základná škola s Materskou školou Zborov nad Bystricou 604 243
Základná škola Svrčinovec 277
Spolu - obvod Zborov – Oščadnica 1059
Základná škola s Materskou školou Nová Bystrica 686 197
Základná škola s Materskou školou Vychylovka 687 47
Základná škola s Materskou školou Stará Bystrica 680 315
Základná škola s Materskou školou Radôstka 168 10
Základná škola s Materskou školou Klubina 157 20
Spolu – obvod Stará Bystrica 589
Základná škola Mládežnícka 1343 Krásno nad Kysucou 571
Základná škola s Materskou školou Dunajov 50
Spolu – obvod Krásno nad Kysucou 621
Spolu za Školský úrad 2269

Prílohy na stiahnutie