• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Stavebné povolenie 340/194/2022/Bir

Stavebné povolenie 340/194/2022/Bir

Dňa 24.01.2022 podal navrhovateľ Adrián Grapa, Krásno nad Kysucou č. 1223, 023 02 Krásno nad Kysucou (ďalej len „navrhovateľ“) žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „IBV Vrabčiari - Rodinný dom...