Základné dokumenty

Dokumenty mesta

Rozpočet mesta

Plnenie rozpočtu

Záverečný účet

Výročné správy

Krízový plán (COVID-19)

Ekonomicky oprávnené náklady ZOS/DOS a OS