• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Uznesenie Vlády SR č.695/2021 k vyhláseniu núdzového stavu

Uznesenie Vlády SR č.695/2021 k vyhláseniu núdzového stavu

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKYč. 695z 24. novembra 2021k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu...