• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Výstavba turistickej trasy

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky - Výstavba turistickej trasy

VÝZVAna predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prácpodľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoVO“)NÁZOV ZÁKAZKY:„Výstavba...