• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Oznámenie o začatí územného konania č.sp. 84

Oznámenie o začatí územného konania č.sp. 84

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovaniaDňa 19.11.2018 podal navrhovateľ Reality – SK, s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca v zast. Ing. Kristína Krištiaková, Klokočov, Hlavice 1152, 023 22...