• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP6-2022/048996-002

Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP6-2022/048996-002

Rozhodnutie o odvolaní Pavla Cypricha proti rozhodnutiu OÚ Čadca, PLO č. OU-CA-PLO1-2022/000465-153 zo dňa 30.08.2022 o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia ktoré bolo vydané podľa § 10 ods. 6 zákona č. 330/1991 Zb. v znení...