• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča IDátum a čas konania voliebVoľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. IIPrávo voliťPrávo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má...