• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Hlasovací preukaz pre voľby do NR SR 2020

Hlasovací preukaz pre voľby do NR SR 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie...