• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j.: 220/274/2021/Mel

Rozhodnutie o umiestnení stavby č.j.: 220/274/2021/Mel

Navrhovateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina podal dňa 11.02.2021 na tunajší stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „SO 05/3C Krásno nad Kysucou – Kanalizácia, m.č. Zákysučie –...