• Home
  • Prehlásenie o prístupnosti

Prehlásenie o prístupnosti

Tvorca internetovej stránky www.mestokrasno.sk, spoločnosť Fresh idea s.r.o. prehlasuje, že tieto internetové stránky boli vytvorené s ohľadom na dnes dostupné metodiky zaoberajúce sa prístupnosťou na web a spĺňajú štandardy podľa výnosu č. 55/2014 Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Oficiálna internetová stránka mesta Krásno nad Kysucou spĺňa zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly, W3C HTML a W3C CSS.

Vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov. Užívateľom nie sú zámerne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť. Pokiaľ i napriek tomu na takúto prekážku narazíte, kontaktujte nás a my sa ju pokúsime odstrániť.

Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch (napríklad v textových prehliadačoch, hlasových čítačkách a podobne) a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Internetová stránka je prístupná aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a JavaScript sekvencií. CSS štýly sú definované v relatívnych jednotkách a obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory na internetovej stránke sú primárne publikové vo formáte .pdf. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe.

Ovládanie stránky pomocou klávesnice

Pohyb po stránke je možný aj pomocou klávesových skratiek. Stránka používa nasledujúce skratky:

  • Klávesa h - pre zobrazenie úvodnej stránky
  • Klávesa p - pre skok na prehlásenie o prístupnosti
  • Klávesa m - pre skok na mapu stránky
  • Klávesa v - pre skok na vyhľadávanie

Kontakty

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami nás kontaktujte na tieto uvedené kontakty:

Kontakt na správcu obsahu:

Mestský úrad Krásno nad Kysucou
1.mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Telefón: +421 41 4385 200
e-mail: info@mestokrasno.sk
web: www.mestokrasno.sk

Kontakt na technického prevádzkovateľa:

Fresh idea s.r.o.
M. R. Štefánika 2560/40
022 01 Čadca

Telefón: +421 907 567 749
e-mail: hello@freshidea.sk
web: www.freshidea.sk