Zástupca primátora

Jaroslav Pagáč

Jaroslav Pagáč

Adresa

č. 2000
023 02 Krásno nad Kysucou

Kontakt

Tel.: +421 41 43 08 915, +421 41 43 85 200
Email: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk

Mestský úrad, 1.poschodie, kancelária č. 13

 

Rozsah zastupovania primátora:

Oblasť životného prostredia, Oblasť dopravy, Oblasť stavebného poriadku, Oblasť investícií mesta, Oblasť vodného hospodárstva a ovzdušia, Oblasť koordinácie Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o.,  Krasbyt, s.r.o. a Mestskej polície a iných mestských a spoločenských (kultúrnych, športových a záujmových)  organizácií.

Oblasť:
- koordinácia a vedenie stretnutí s občanmi a vybavovanie ich požiadaviek v tejto oblasti,
- podpisovanie bežnej korešpondencie v tejto oblasti
- pozvánky na pracovné rokovanie, vedenie rokovaní v tejto oblasti

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by mestu vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí mesta.

Poverenie zastupovania - Jaroslav Pagáč (PDF, 636 kB)