• Home
  • Webové sídlo

Webové sídlo

Oficiálne webové sídlo bolo spustené dňa 16.1.2007, modernizáciou prešlo 11.10.2011 a aktuálna verzia bola spustená 30.10.2017.

Mestský úrad v Krásne nad Kysucou vynakladá maximálne úsilie na zaistenie spoľahlivosti a presnosti informácií publikovaných na tomto webovom sídle. Môže však prísť k technickým nepresnostiam, alebo typografickým chybám. Tieto môžu byť po svojom zistení a podľa uváženia opravené.

Webové sídlo mesta Krásno nad Kysucou nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Taktiež ich nepredáva ani neponúka na iné komerčné využitie. Údaje návštevníkov webu nie sú zaznamenávané.

Akékoľvek dotazy posielajte prosím na adresu info@mestokrasno.sk