• Home
  • Hlásenie porúch

Hlásenie porúch

Poruchy verejného osvetlenia a mestského rozhlasu

Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach nášho mesta.

Na dané číslo môžete nahlásiť aj poruchy mestského rozhlasu, poškodenia mestského mobiliáru (koše, lavičky, ...), problémy so zimnou údržbou komunikácií,  údržbou zelene, informácie o separovanom zbere, zbere oleja, nahlásenie čiernych skládok a pod.

Hláste na Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.:
Tel.: 041/381 29 36 (počas pracovnej doby)
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Poruchy dodávky elektrickej energie

Hláste na: 0800 159 000
Poruchová služba je vám k dispozícií nonstop 24 hodín denne.
Na bezplatnom čísle Poruchovej služby vám nonstop 24 hodín denne poskytnú aktuálne informácie o poruchách a zároveň prijímajú hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

Poruchy dodávky plynu

Hláste na: 0850 111 727
Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.
Poruchová linka - plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP - distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska.

Poruchy vodovodu a kanalizácie

Hláste na: 041/707 17 29
Pohotovostná služba SEVAK – Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.