Cenník výkonov strojov a mechanizmov

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. - cenník služieb pre občanov a podnikateľov platný od 1. januára 2024

Traktor s vlečkou, CA 541AC

Traktor s vlečkou Krásno nad Kysucou
 • Dovoz materiálu do 1,5 h  45,60 € s DPH
 • Nad 1,5 h príplatok za každých 30 min. 12 € s DPH
 • Mulčovanie 55,20 € s DPH

Nosič kontajnerov Volvo, CA 883CO

Veľkokapacitný kontajner Krásno nad Kysucou

(uskladnenie si zabezpečuje občan - mimo zber.dvora)

 • Občania - pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera 66 € s DPH + 1,68 €/km
 • Občania mimo mesta - pristavenie a odvoz veľkokapacitného kontajnera 66 € s DPH + 1,92 €/km

Šmykom riadený nakladač Caterpillar 242B

Nakladač Caterpillar
 • Občania mesta 36 € s DPH/1 hod.
 • Občania mimo mesta 40,80 € s DPH/1 hod.
 • Firmy 40,80 € s DPH/1 hod.

Fekálne vozidlo Praga V3S, CA 809AT

Fekálne vozidlo V3S

objem fekalného vozidla je 3 m3, dĺžka hadice je cca 15 m

občania mesta Krásno nad Kysucou:

 • cena podľa najazdených km 1,92 € s DPH/1 km
 • Vytiahnutie žumpy/septiku  32,40 € s DPH
 • Poplatok na ČOV 12,60 € s DPH/1 vytiahnutie septiku

občania bývajúci mimo mesta Krásno na Kysucou:

 • cena podľa najazdených km 2,28 € s DPH/1 km
 • Vytiahnutie žumpy/septiku 39,60 € s DPH
 • Poplatok na ČOV 9 € s DPH/12,60 vytiahnutie septiku

Autobusová doprava - prenájom autobusu

Autobus Krásno nad Kysucou

Jazda do 50 km

 • Cena za 1 km jazdy 1,56€/km - s DPH
 • Cena za čas poskytnutia autobusu v týždni 10,80 €/hod. -  s DPH
 • Cena za čas poskytnutia autobusu cez víkend 18 €/hod.- s DPH

Jazda od 50 km do 150 km

 • Cena za 1 km jazdy 1,44 €/km - s DPH
 • Cena za čas poskytnutia autobusu v týždni 10,80 €/hod. -  s DPH
 • Cena za čas poskytnutia autobusu cez víkend 18 €/hod.- s DPH

Jazda nad 150 km

 • Cena za 1 km jazdy 1,32€/km - s DPH
 • Cena za čas poskytnutia autobusu v týždni 10,80 €/hod. -  s DPH
 • Cena za čas poskytnutia autobusu cez víkend 18 €/hod.- s DPH

Poznámka: Pri poskytnutí autobusu vo sviatok sa účtuje doplatok vo výške 12 €/hod s DPH (t.j.10 €/hod. bez DPH

Schválil riaditeľ Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. Marián Šustek

Bližšie informácie a objednávka:

Telefón: 041/381 29 36 (volať v pracovných dňoch od 7.00 - 14.00 hod.)
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. >>