Cenník výkonov strojov a mechanizmov

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. - cenník služieb pre občanov a podnikateľov platný od 1. októbra 2017

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. oznamuje, že dňom 1. 1. 2018 sa stáva platcom DPH a všetky uvedené ceny budú navýšené o 20 % DPH.

Traktor CA 541AC

Dovoz materiálu do 1,5h - 20 €
Nad 1,5h príplatok za každých 30min. - 3 €
Mulčovanie - 30 €

Volvo CA 883CO

Občania - pristavenie + odvoz kontajnera 35 €
Občania mimo mesta pristavenie + odvoz 35 € + 1,20€/ km
Podnikatelia (firmy) - 70 € za pristavenie a odvoz
Poplatok za uskladnenie stavebného odpadu - 15 €/t
Poplatok za uskladnenie komunálneho odpadu - 55€/t

CAT 242B + UNC 060

Občania mesta - 20€/1h
Občania mimo mesta - 24€/1h
Firmy- 28€/1h

Fekal CA 809AT

Občania mesta - 1km/1,10 €, mimo mesta 1km/1,20 €
Vytiahnutie septiku - 17€, mimo mesta 23€
Poplatok na ČOV 1m3/2,03€
Objem fekalného vozidla je 3 m3

Schválil riaditeľ Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. Marián Šustek

Bližšie informácie a objednávka:

Telefón: 041/381 29 36 (volať v pracovných dňoch od 7.00 - 14.00 hod.)
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com