Cenník výkonov strojov a mechanizmov

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. - cenník služieb pre občanov a podnikateľov platný od 1. januára 2021

Traktor CA 541AC

Dovoz materiálu do 1,5 h  36 € s DPH
Nad 1,5 h príplatok za každých 30 min. 12 € s DPH
Mulčovanie 48 € s DPH

Volvo CA 883CO

(uskladnenie si zabezpečuje občan - mimo zber.dvora)
Občania - pristavenie a odvoz kontajnera    60 € s DPH + 1,44 €/km
Občania mimo mesta -pristav. a odvoz kont. 60 € s DPH + 1,68 €/km

CAT 242B

Občania mesta 30 € s DPH/1 hod.
Občania mimo mesta 34,80 € s DPH/1 hod.
Firmy 34,80 € s DPH/1 hod.

Fekal CA 809AT

objem fekalného vozidla je 3 m3, dĺžka hadice je cca 15 m

občania mesta Krásno nad Kys.:
cena podľa najazdených km 1,44 € s DPH/1 km
Vytiahnutie septiku  24 € s DPH
Poplatok na ČOV    3 € s DPH/1 m3

občania bývajúci mimo mesta Krásno na Kys.:
cena podľa najazdených km 1,68 € s DPH/1 km
Vytiahnutie septiku 31,20 € s DPH
Poplatok na ČOV    3 € s DPH/1 m3

Schválil riaditeľ Mestského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. Marián Šustek

Bližšie informácie a objednávka:

Telefón: 041/381 29 36 (volať v pracovných dňoch od 7.00 - 14.00 hod.)
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com