O Krasbyte

Krasbyt, s.r.o. založilo dňa 10.4.2007 Mesto Krásno nad Kysucou a Mesto je jediný spoločník.

Nosnou činnosťou spoločnosti Krasbyt, s.r.o. je správa bytov a nebytových priestorov v meste Krásno nad Kysucou a výroba a rozvod tepla.. Správa bytov a NP sa vykonáva na základe zmlúv o výkone správy a nájomných zmlúv.
V súčasnom období spravujeme 442 bytov v 27 bytových domoch. Z toho 330 bytov je vlastníckych a 112 nájomných vo vlastníctve mesta Krásno nad Kysucou.
Ďalej spravujeme nebytové priestory v Dome služieb a Zdravotnom stredisku.
Vykurovanie bytov a príprava TUV je zabezpečovaná plynovými blokovými kotolňami a lokálnym plynovým vykurovaním priamo v bytoch, pričom 10 blokov má blokové kotolne a 17 blokov vykurovanie v bytoch.

Výrobu a rozvod tepla vykonávame na základe Povolenia č. 2007T 0370 – 2. zmena Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) zo dňa 2.5.2013.
V súčasnom období spravujeme 23 plynových kotolni.

Dodávateľom zemného plynu je na základe zmluvy Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Zmluva je na obdobie rokov 2022,2023,2024. Cena komodity – zemný plyn je 35 €/MWh bez DPH.

Dodávateľom el. energie je na základe zmluvy Stredoslovenská energetika (SSE). Zmluva je taktiež na roky 2022,2023,2024. Cena komodity – silová elektrina je 97,90 /MWh bez DPH.

február 2023

Šulgan Peter
riaditeľ spoločnosti


Krasbyt, s.r.o.
Struhy 83
023 02 Krásno nad Kysucou

IČO: 36779806
DIČ: 2022380602
IČ DPH: SK2022380602

Tel.: 041/4385212
E-Mail: krasbyt@gmail.com


Stránkové hodiny

Pondelok 12:00-16:00
Streda 7:00-11:00

Stránkove dni právnik

Streda 8:00 - 11:00


Kontakty

Meno tel. kontakt
Riaditeľ: Šulgan Peter 041/4385212 kl.6, 041/4385324
Bytový referát: Chilá Estera 041/4385212 kl.4
Účtareň: Škereňová Zdenka 041/4385212 kl.3
Energetika: Šulgan Peter
Havarijná služba:
Buchta Jaroslav 0948319027
Novotný Anton

Zverejňovanie zmlúv
Zmluvy

Mapa