Novinky z mesta

Parkovanie s časovým pásmom

Parkovanie s časovým pásmom

Rozvoj automobilovej dopravy prináša aj väčšie problémy s parkovaním. Mesto Krásno nad Kysucou dlhodobo spolupracuje s odborníkmi na dopravu pri riešení jednotlivých problematických lokalít a snaží sa tieto problémy vyriešiť.  Výstavba, ktorá...

Novinky z kultúry

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí. Múzeá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie nielen pre človeka, ale aj pri ochrane...

Novinky zo športu

Nová tribúna čaká na prvých divákov

Nová tribúna čaká na prvých divákov

Prvé augustové dni boli dňami, kedy sa po dlhšom čase konečne rozbehli súťaže amatérskeho futbalu. Počas núteného prerušenia súťaží naše mesto nezaháľalo ani pri rekonštrukcii a úprave športovísk. Okrem trávnika na hlavnej hracej ploche, ktorý...