• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania 2024/025116-002

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania 2024/025116-002

Vec: Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania podľa § 10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z.z.Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Žiline, oddelenie štátnej stavebnej správy ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o...