• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 21.11.2022

Pozvánka na rokovanie mestského zastupiteľstva 21.11.2022

Zvolávam  rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 21.11.2022 (pondelok) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodieProgram: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Oznámenie výsledkov voľby starostu...