• Home
  • Úradné oznamy

Úradné oznamy

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 3.6.2020

Pozvánka na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa 3.6.2020

Zvolávam rokovanie mestského zastupiteľstva na deň 3.6.2020 (streda) o 13.00 hod. do zasadačky mestského úradu, II. poschodi. Program: Otvorenie, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov...