• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Úprava parkovej zelene

Úprava parkovej zelene

Každý z nás sa určite rád pohybuje v čistom, udržiavanom a zelenom prostredí, preto vedenie mesta aj tento rok pristúpilo k revitalizácii niektorých zelených plôch, či už pred mestským úradom, pri kostole sv. Ondreja, alebo pri zdravotnom...