• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Novoročný príhovor primátora mesta

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,na začiatku nového roku 2024 Vám chcem poďakovať za spoluprácu v tom predchádzajúcom roku. Veď bez Vás a Vašej podpory by sa nám nepodarilo veľa vecí, ktoré sme zrealizovali v roku 2023. Či už to bolo...