• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Hlasujte za projekty našej farnosti

Hlasujte za projekty našej farnosti

Žilinská diecéza v rámci projektu obnovy života a vzťahov vo farnostiach prispeje na projekty farností sumou 71000,-Eur. Do projektu je zapojená aj farnosť Krásno nad Kysucou s troma projektmi: Projekt: Zriadenie oddelenia kresťanskej...