• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Nástup detí do Základnej školy

Nástup detí do Základnej školy

Vážení rodičia,na webstránke Základnej školy - https://zsknk.edupage.org po prihlásení sa na EduPage, majú rodičia žiakov 1. – 5. ročníka možnosť do 25. 5. 2020 potvrdiť záujem o nástup svojho dieťaťa do školy 1. 6. 2020.