• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Potvrdenie o žití je opäť akceptované aj bez overenia podpisu

Potvrdenie o žití je opäť akceptované aj bez overenia podpisu

Vzhľadom k súčasnej pandemickej situácii Česká správa sociálneho zabezpečenia /ČSSZ/ stále akceptuje Potvrdenie o žití, ktoré nemá všetky predpísané náležitosti, to znamená, že i bez overeného podpisu dôchodcu. Je ale potrebné, aby dôchodca...