• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Hlásenie pobytu/ubytovania utečencov z Ukrajiny

Hlásenie pobytu/ubytovania utečencov z Ukrajiny

Za účelom evidencie pobytu osôb - utečencov z Ukrajiny a 3. krajín a s tým spojenými ďalšími procedurálnymi úkonmi je nevyhnutné získať prehľad osôb, ktoré sú ubytované v našom meste.Z toho dôvodu Vás žiadame, v prípade ak poskytujete ubytovanie...