• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Smútočný oznam

Smútočný oznam

S hlbokým zármutkom a žiaľom oznamujeme, že dňa 16. marca 2019 vo veku 60 rokov zomrel náš spoluobčan a dlhoročný zamestnanec mesta pán Milan Buchta. Posledná rozlúčka so zosnulým Milanom Buchtom sa uskutoční v stredu 20. marca 2019 o 14:00 hod....