• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Pokyny k pripojeniu na verejný vodovod a kanalizáciu

Pokyny k pripojeniu na verejný vodovod a kanalizáciu

Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ nadobudol právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia. Pre vlastníkov meste Krásno nad Kysucou to znamená, že je možné...