• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu

Mesto Krásno nad Kysucou (SR) a Obec Metylovice (ČR) realizujú projekt s názvom: Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kultúrnemu dedičstvu Kód projektu: NFP304020P668, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A –Slovenská...