• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Na cintoríne prebieha rekonštrukcia chodníka

Na cintoríne prebieha rekonštrukcia chodníka

V minulom období sa mestu podarilo zrekonštruovať chodníky na miestnom cintoríne, ktoré po niekoľkoročnom užívaní boli značne poškodené. Dokončila sa hlavná trasa od Domu smútku a chodník od hlavnej brány po križovatku chodníkov cintorína. V...