• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

 Odpad nepatrí ku kontajnerom

Odpad nepatrí ku kontajnerom

Upozorňujeme občanov, že odpad patrí do košov a určených smetných nádob, alebo na Zberný dvor, kde sa bude ďalej separovať. Nie je možné odpad odkladať vedľa koša, pretože zberná spoločnosť ho nepozbiera. Ak je odpad uložený do voľného...