• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov

Riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia...