• Home
  • Novinky z mesta

Novinky z mesta

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Násilie na deťoch má viaceré formy. Patrí k nemu ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, zanedbávanie atď. Ak dieťa dôveruje rodičom a cíti sa pri nich v bezpečí,...