Pozvánka na požehnanie dopravných prostriedkov

Farský úrad v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou pozýva všetkých vodičov v sobotu 27. júla 2024 o 10:00 hod. na námestie pred kostol sv. Ondreja na požehnanie motorových vozidiel /áut, motoriek, .../ pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna šoférov a cestujúcich.

Organizačné pokyny: Vstup áut bude povolený smerom od Domu služieb, vozidlá môžu parkovať na pešej zóne pred kostolom sv. Ondreja apoštola. Po požehnaní budú motorové vozidlá vychádzať smerom okolo supermarketu COOP Jednota. Dopravu bude usmerňovať Mestská polícia, riaďte sa prosím ich pokynmi.

Požehnanie dopravných prostriedkov Krásno nad Kysucou