• Home
  • Novinky z kultúry

Novinky z kultúry

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

18. mája si pripomíname Medzinárodný deň múzeí

Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, preto je tento deň spätý zväčša s dňom otvorených dverí. Múzeá majú v našej spoločnosti nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie nielen pre človeka, ale aj pri ochrane...