• Home
  • Vdýchnime nový život našej knižnici

Vdýchnime nový život našej knižnici

V roku 2020 požiadalo Mesto Krásno nad Kysucou Fond na podporu umenia o poskytnutie finančných prostriedkov v rámci projektu Vdýchnime knižnici nový život, program 5.1 Knižnice, podprogram 5.1.2. Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra. Žiadosť bola Fondom na podporu umenia schválená a podporená finančnými prostriedkami vo výške:

Dotácia: 2 000,00 Eur
Spolufinancovanie: 550,00 Eur

Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov a svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Zámerom projektu je zmodernizovať a zestetizovať interiér Mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou. V rámci projektu obstaráme 14 nových regálov, ktoré budú vyhovovať požiadavkám bezpečnosti a svojím vzhľadom zútulnia prostredie knižnice. Záujemcom o štúdium a prácu priamo v knižnici budú slúžiť 2 nové stoly pre používateľov. V ostatnom čase sme zaznamenali nárast záujmu o knižnicu zo strany rodín s malými deťmi, priestor pre najmenších návštevníkov knižnice preto chceme oživiť novým kobercom.

Cieľom projektu je skvalitnenie a modernizácia knižnično-informačných služieb zodpovedajúcim súčasnej dobe, ktoré budú viesť k spokojnému návštevníkovi knižnice, čitateľovi a používateľovi knižnično-informačných služieb, ktorý sa rozhodne využiť služby knižnice. Estetizácia a zútulnenie prostredia knižnice vytvorí pohodlie pre relaxáciu, čítanie a štúdium v knižnici, ktorá bude zároveň slúžiť ako komunitné centrum pre stretávanie sa ľudí z mesta a okolia.

Cieľovou skupinou sú všetci súčasní ale aj potencionálni používatelia a čitatelia z radov obyvateľov nášho mesta a okolia.

Veríme, že modernizácia a estetizácia interiéru priláka nových záujemcov o služby knižnice, čítanie, podujatia a ďalšie aktivity, ktoré knižnica vyvíja a že sa u nás budete cítiť príjemne.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia logo