• Home
  • Nízkouhlíková stratégia mesta

Nízkouhlíková stratégia mesta

Hlavným cieľom projektu je kvalitne vypracovať lokálnu nízkouhlíkovú stratégiu, so získavaním a spracovaním podkladov o dostupných formách využiteľnej energie. Prostredníctvom NÚS mesta Krásno nad Kysucou získa kompletný a kompaktný obraz o potrebách v danej oblasti na nasledujúce obdobie a zároveň budú detailne identifikované potreby cieľového územia v horizonte najbližších 10 rokov. Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia a vytvorí lepšie podmienky na život v meste.

Nízkouhlíková stratégia mesta