• Home
  • Novinky z kultúry

Novinky z kultúry

Kvety pre mami

Kvety pre mami

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám, babičkám a prababičkám, ktorým patrí naša vďaka za dar života, neutíchajúcu lásku, rodičovskú starostlivosť a nekonečnú obetavosť. Každoročne sa v kultúrnom dome stretnú nielen mamičky, ale...