Oznam pre vlastníkov a nájomcov bytov

V prípade porúch volajte nasledovné čísla: havarijná služba pracovníci KRASBYTU, s.r.o. 0948 319 027

  • závady výťahov 0908 515 306, 0902 115 929, 0911 905 015
  • závady elektroinštalácie v objektoch 0918 032 027
  • závady plynových kotolní 0948 319 027
  • závady bytových plynových kotlov 0905 575 964
  • závady elektroinštalácie mimo objektu SSE - 0800 159 000, 0850 111 468
  • závady kanalizácie mimo objektu SeVaK - 0905 575 347,707 17 29
  • v prípade požiaru 150,112